Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Hvis du fortsætter på siden accepterer du, at vi benytter disse cookies. Læs mere her.
Du er logget ind

Handelsbetingelser


1. Køb hos WaxiLight®

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med WaxiLight®, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra WaxiLight®.

WaxiLight® opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden. 

2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for: 
• Valutaændringer 
• Force majeure 
• Leveringssvigt 
• Afgiftsændringer 
• Udsolgte varer og trykfejl 

3. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. 

WaxiLight® forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via WaxiLight®'s hjemmeside.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning. 

4. Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer hos WaxiLight®. 

5. Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 12:00 samme dag, som bestillingen er foretaget. 

6. Betaling

De mulige betalingsmåder er:
• Dankort 
• VISA/VISA electron
• Mastercard
• Diners Club 
• Efter aftale (kun erhverv) 

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af større virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med WaxiLight®. Ønsker De en sådan aftale kan det for både private og offentlige virksomheder ske ved at kontakte kundeservice på telefon 41 11 11 13. 

7. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos WaxiLight®. Hvis du opdager, at varen har fejl eller mangler, der har været til stede på købstidspunktet, ombytter WaxiLight® uden udgifter og unødigt besvær for dig.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. 

8. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles WaxiLight® inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til WaxiLight®’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af WaxiLight®. 

9. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til WaxiLight®, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på den medsendte returseddel, kan WaxiLight® ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. 

10. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til WaxiLight® skal være forsvarligt indpakket.

WaxiLight® anbefaler, at varen returneres via Post Danmark/GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks/GLS' system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til WaxiLight®. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. 

11. Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler WaxiLight®, at De retter henvendelse til WaxiLight® mail@waxilight.com eller på telefon 41 11 11 13. 

12. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende 
• Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode 
• WaxiLight® forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt 
 o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
 o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

 

Køberegler

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen 

1. Reklamationsret

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret. 

2. Garanti

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret. 

3. Ombytningsret

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation. 

4. Rimelig tid

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne. 

5. Formodningsreglen

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første 6 måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første 6 måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet. 
 

Fortrydelsesret

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er De i tvivl 

1. Den 14 dages fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark/GLS eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af WaxiLight® ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af WaxiLight®, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

WaxiLight returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c. 

2. Sådan returnerer De varen

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på: 
• De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. 
 o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til WaxiLight®.
• De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til WaxiLight®. 
 o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos WaxiLight®.
• De kan aflevere varen direkte på hovedkontoret indenfor 14 dage. 

Adressen er følgende:

WaxiLight
Skjernvej 142, G,
7500 Holstebro.

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos WaxiLight®. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! WaxiLight® anbefaler, at varen returneres via Post Danmark/GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks/GLS' system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til WaxiLight®. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Returseddel skal altid udfyldes!

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af WaxiLight®. 

3. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til WaxiLight® skal være forsvarligt indpakket.

WaxiLight® anbefaler, at varen returneres via Post Danmark/GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks/GLS' system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til WaxiLight®. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. 

4. Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler WaxiLight®, at De retter henvendelse til WaxiLight® mail@waxilight.com eller på telefon +45 41 11 11 13. 

log ind